Delavnica je namenjena učencem iz 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8.
a, 8. b, 9. a in 9. b razreda. Cilj je usposobiti udeležence tečaja za
samostojno delo z digitalno fotografsko tehniko in predstaviti osnovno obdelavo
fotografij na računalniku.

a) Predavanja: zgodovina fotografije, zgradba in delovanje
fotoaparata, vrste fotoaparatov, fotografska optika in objektivi, načini
delovanja fotoaparata, uporaba svetlomerjev, uporaba bliskavic in ostalih virov
umetne svetlobe, osnove fotografske estetike in kompozicije, digitalni zajem
slike, funkcije digitalnih fotoaparatov.

b) Vaje: fotografiranje na terenu, analiziranje posnetkov,
delo v računalniški učilnici – snemanje in arhiviranje fotografij, obdelava
fotografij, izdelava kontaktnih kopij, retuširanje, estetska predstavitev
fotografij, predstavitev osnovnih programov za obdelavo fotografij.